Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks — Grieze (1977)

Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks izpilda Raimonda Paula dziesmu «Grieze» (Jāņa Petera vārdi). Fragments no agrāk nepublicētas 1977. gada koncertfilmas «Manas zaļās zemes balsis» (oriģ. krieviski) — veltījuma Oktobra revolūcijas 60. gadadienai. Apvienība «Telefilma—Rīga».