Latvijas un Lietuvas valdībām pirmā kopīgā sēde

Nereti izskanējis, ka Baltijas valstu vienotība un savstarpējā sadarbība, kam ir gan vēsturiski, gan ģeogrāfiski un politiski priekšnosacījumi, ir ļoti tālu no vēlamā līmeņa. Kā kopumu mūs uztver ārzemēs, bet atsevišķi Lietuva, Latvija un Igaunija darot ļoti maz, lai šādu trīspusēji izdevīgu vienotību panāktu. Tomēr progress šai jomā pastāv un vairāk nekā divdesmit gadus pēc valstu neatkarības atjaunošanas nākamnedēļ notiks pirmā kopīgā Lietuvas un Latvijas valdības locekļu tikšanās, ko jau dēvē par kopīgu valdību sēdi. Interesi par šādu formātu izrādot arī igauņi. Turpina Andris Lācars.