Šoruden Latvijā laba kartupeļu raža

0.0

Šoruden aicinājums - «ejam sēņot» ir zaudējis savu iedarbīgumu – sēņu mežos tikpat kā nav. Toties vietā nācis cits sauklis - «ejam lasīt kartupeļus!» Latvijas lauki šajās dienās vai ņirb no kartupeļu vācējiem – gan vietējiem, gan palīgiem no pilsētas. Atvasaras saule kartupeļu lasīšanu vērtusi par tīkamu nodarbi. Arī raža šogad padevusies lielāka, kā citus gadus. Uz talku Ķekavas novadā šodien devās arī Maija Migla.