Finanšu ministru pilnvaros pirkt valsts uzņēmumu vērtspapīrus

Finanšu ministram tiks dotas pilnvaras, izmantojot valsts budžeta līdzekļus, iegādāties fiksēto ienākumu vērtspapīrus kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirīga ietekme. To paredz valdības atbalstītie grozījumi likumā "Par budžetu un finanšu vadību", kuri gan vēl jāapstiprina Saeimā.