Pakāpeniski atteiksies no krievu valodas apguves skolās

Krievu valodas apguve no mācību procesa pamatskolās izzudīs pakāpeniski un noslēgsies tikai 2030./2031. mācību gadā. Un pa šo laiku plānots sagatavot visus nepieciešamos otrās svešvalodas skolotājus. Valdībā šodien pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz, ka pēc diviem gadiem – sākot no 2026. gada 1. septembra krievu valodu vairs nevarēs izvēlēties kā otro svešvalodu. Turpmāk otro svešvalodu mācīs no 5. klases.