Lielās patiesības. Vai labais uzvar ļauno? Kara otrā gadadiena

Ina Strazdiņa vairākus gadus kā žurnāliste strādāja Briselē. Tagad viņas ikdiena ir kara šausmu Ukrainā dokumentēšana un atspoguļošana. Saruna par to, kā Ukrainā piedzīvotais ietekmējis Inas pasaules un pašai sevis redzējumu. Vai ar ļaunumu pārsātinātajā karā varam saskatīt, ka labais uzvarēs ļauno? Ko šis karš dara ar cilvēku dvēselēm?