Lielās patiesības. Garaspēks un karaspēks

Tūlīt būs divi gadi, kopš Ukrainā norisinās nežēlīgais karš. Ja sākumā vārdi "Ar garaspēku pret karaspēku" skanēja patētiski iedvesmojoši, tad tagad tie jau vairāk ir kā lūgsna, lai cilvēki saglabātu gara spēku to visu izturēt. Kas ilgstoša un nežēlīga kara apstākļos notiek ar cilvēka gara pasauli, par to saruna ar diviem Ukrainas kara šausmas pieredzējušiem cilvēkiem – kapelānu Elmāru Pļaviņu un žurnālisti Inu Strazdiņu.