Province. Saulaines pasaule

Saulaines lauksaimniecības skola ir senāka nekā Latvijas valsts. Tā bija viena no priekšzīmīgākajām lauksaimniecības mācību iestādēm, kurā bez diploma agronomijā, zootehnikā, agroķīmijā, augu aizsardzībā un konservēšanas tehnoloģijās varēja tikt arī pie traktorista un kombainiera aroda, kļūt par mākslīgās apaugļošanas vai mehāniskās slaukšanas speciālistu, vai pat par sporta tiesnesi. No Saulaines nākuši daudzi slavenie kolhozu priekšsēdētāji toreiz un daudzi atzīti lauksaimnieki šodien. Bet šodiena ir gājusi garām arī Saulainei. Šeit vairs nemācās pustūkstotis audzēkņu, un pašas mācību iestādes nosaukums vairs nav ne sovhoztehnikums, ne lauksaimniecības skola, bet "reģionālā struktūrvienība", kurā joprojām tiek glabātas tradīcijas, meklētas pastāvēšanas iespējas un lolotas cerības.