Province. Piedzimt dejai

Taiga Ludborža īsti neatceras, vai pirmais, ko viņa savā mūžā spēra, bija parastais vai arī dejas solis. Katrā ziņā – piedzimstot kājas noteikti bijušas kādā no dejas pozīcijām. Dejots ir jau no trīs gadu vecuma, bet jau sešpadsmit gados viņa sāka vadīt savu pirmo deju kolektīvu. Ja kopā saliktu laiku, kas aizgājis mēģinājumos, koncertos, skatēs, konkursos, festivālos, lielajos dziesmu un deju svētkos vai radot jaunas dejas, varētu teikt, ka dzīve līdz šim griezusies vienā vienīgā dejā. Arī Taiga ir viena no tiem amatierkolektīvu vadītājiem, kuriem papildu finansējums valstij šogad neatradās. Lai! – cilvēks taču var strādāt arī trijos un četros darbos. Un, ja deja ir vajadzība un vēlēšanās, cilvēks gūst to, ko tam neviens nevar atņemt.