Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēma Latvijā

Valsts kontrole veikusi revīziju, lai izvērtētu, kā darbojas 2016.gadā pilnveidotā civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēma.
Kāda aina atklājas šīs sistēmas uzturēšanā – cik tā ir precīza un efektīva? par atklātajiem trūkumiem un vajadzīgajiem labojumiem izvaicāsim Valsts kontroles padomes locekli Kristīni Jaunzemi.