Būt latvietim. Vācija: "Atspīd saule Vāczemē..."

Pēc Otrā pasaules kara lielākais bēgļu skaits no Latvijas devās tieši uz Vāciju.  Pārvietoto personu nometnēs viņi skaudri saprata, ka ir zaudējuši dzimteni. Bet tieši šajās nometnēs pirmo reizi masveidā ārpus Latvijas tika izveidotas dažādas kultūras, izglītības un sabiedriskās organizācijas. 

Tika dibināta pat Baltijas Universitāte. Daudziem tas bija sava veida emocionālais glābiņš svešumā. Dažādi, bet vienādi traģiski bija visu Vācijas pārvietoto personu nometnēs izvietoto tautiešu likteņi. Tie vēl vairāk sarežģījās, kad kļuva iespējams doties meklēt laimi un Ameriku, jo visiem šāda iespēja netika dota.