"Būt latvietim. Vācija" 3. sērija

Minsteres latviešu ģimnāzija nebija tikai mācību iestāde. Tas nepārspīlējot ir latviešu kultūrvēsturisks fenomens. 50 gadus uz šo skolu brauca latviešu jaunieši no visas brīvās pasaules. Tā bija ne tikai vienīgā pilna laika latviešu ģimnāzija visā pasaulē, bet arī dzīves skola, kas daudziem noteica viņu turpmāko dzīves ceļu. 

Lai gan skolas sen vairs nav, „minsterieši” joprojām ir viena no stiprākajām kopienām, kas jebkad redzēta, jo viņus saistīja ne tikai macības un latvietība, bet arī līdzīga domāšana, īsta draudzība un interesanti piedzīvojumi.