Darbinieks vai darba ņēmējs - kurā situācija kā pareizi lietot?

0.0
Darba ņēmējs - persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā. Darbinieks - fiziskā persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā. Pat pirmās klases skolēnam ir skaidrs, ka darbinieks un darba ņēmējs ir sinonīmi! Juristi teiks – tā viss! Kas par lietu? Noskaidrosim marta latviešu valodas stundā.