Pašnodarbinātie: viņu tiesības un pienākumi

Latvijā šobrīd reģistrēti vairāk nekā 40000 pašnodarbināto. Par pašnodarbināto pienākumiem un, protams, arī tiesībām saruna raidījumā.