Mainīta vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 saņemto zvanu apstrādes sistēma

Iekšlietu dienesti ir mainījuši pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemto zvanu apstrādes sistēmu, paralēli ieviešot arī mobilo lietotni "112 Latvija" un tīmekļvietni "112.lv". Kas mainījies, ieviešot jaunās saziņas platformas?