Muzicējot sagaidām un godinām Ziemassvētkus

Ziemassvētki, Liela diena - tie Dievam dārgi laiki. Ziemassvētku dziesmas dzied tradicionālās dziedāšanas kopa "Burdons", Jansonu ģimene, Ieva Tālberga, Krists Lazdiņš, Dāvis Stalts, Ernests Medenis, Reinis Zumbergs un folkloras kopa "Laiksne".