Ronalds Briedis: Mana dzejošana sākās diezgan nepoētiski...

Turpinām ciklu "Dzejas dienu laiks", kura saturisko ievirzi šogad rosinājusi Ineses Zanderes ideja - saulītē izcelt labi pazīstamu latviešu dzejnieku pirmos dzejoļu krājumus... Šoreiz mūsu galvenais varonis ir Ronalds Briedis.