Daina Sirmā: Vēlme un spēja rakstīt kaut kā atgriezās pilnīgi nez no kurienes!

Turpinām ciklu "Dzejas dienu laiks", kura saturisko ievirzi šogad rosinājusi Ineses Zanderes ideja - saulītē izcelt labi pazīstamu latviešu dzejnieku pirmos dzejoļu krājumus... Šoreiz mūsu galvenā varone ir dzejniece Daina Sirmā. 1977. gadā viņa, toreiz kā Daina Luste, publicēja dzejoli "Mūsdienīgas dzejolis". Lai iznāktu pirmais dzejoļu krājums "Kailsals", bija nepieciešami trīsdesmit pieci gadi.