Celies, brālīt, aunies kājas, līgo, līgo! Iesim Jānīti padaudzināt

Celies, brālīt, aunies kājas, līgo, līgo, / Iesim Jānīti padaudzināt, līgo, līgo. Līgotnes skandina folkloras kopa "Putni", tradicionālās dziedāšanas kopa "Burdons", folkloras un seno cīņu kopa "Vilkači" un "Pērkonvīri".