Vasarsvētku garīgie apsolījumi. Kā šīs Svēta gara dāvanas iegūt?

Vasarsvētku svētdiena nāk ar daudziem garīgiem apsolūjumiem - nogurušais var saņemt spēku, neizlēmīgais gudrību, noskumušais iepriecinājumu, satrauktais mieru, net ievainotas sirdis var tikt dziedinātas tā spēkā, kas visu dara jaunu, - Svētā gara spēkā. Protams, visiem to ļoti vajag un tas skan daudzsološi. Jautājums, kā pie šiem garīgajiem labumiem ir iespējams tikt, kā ir iespējams iegūt Svētā gara dāvanas, kādi ir Svētā gara augļi?