Paralēles vijoles skanējumā un cilvēka garīgajā ceļā

Saruna par neparastu skatījumu, salīdzinot cilvēka dzīvi ar vijoles skanējumu. Vācu vijoļmeistara un fiziķa Martina Šlēzkes grāmatā "Skaņa" ir runa gan par to vijoles dvēseles tapšanu, gan arī par cilvēka dvēseli un tās pilnveidošanos. Interesantas paralēles, kā salīdzina cilvēka garīgo ceļu un viena instrumenta rašanos.