Anda Laķe: kultūras mantojuma kopienas - prakses, attīstība un izaicinājumi

„Nākotnes pietura” šoreiz caur zinātnes prizmu raudzīsies uz kultūru. Jēdziens „kultūra” cēlies no latīņu „colere”, kas nozīmē apstrādāt, kopt zemi, rūpēties, kultivēt, uzcelt, attīstīt. Senromiešu filozofijā kultūrai  piedēvēja dvēseles kopšanas funkciju, 18. gadsimta apgaismības laikmetā kultūru izprata kā sabiedrības pilnveidošanas un progresa procesu, to pretnostatot barbarismam. Savukārt 19. gadsimts nāca ar jaunu kultūras izpratni – kā garīgi emocionālas kolektīvas pieredzes un humanitāras tradīcijas kombināciju, turklāt kultūras jēdziens kļuva par pamatu jaunajām zinātnēm – socioloģijai, etnoloģijai un kultūrantropoloģijai. Mūsu gadsimtā - digitālās vides un sociālo tīklu laikmetā kultūras definīcija iegūst jaunus apvāršņus un skaidrojumus.