Jānis Vētra: Zinātnieka prāts tomēr ir kustīgs prāts!

Droši vien daudzi no mūsu klausītājiem no skolas laikiem atceras ieteicamās literatūras klāstā iekļauto, gandrīz pirms 150 gadiem sarakstīto apjomīgo prozas darbu „Mērnieku laiki”. Tā autori, brāļi Kaudzītes iedvesmu esot smēlušies no Piebalgas novada vietām un kā prototipus izvēlējušies tur dzīvojošos cilvēkus.