Mūzikas novirziena skolu nākotne neskaidra. Uz mūzikas skolu - ar dziesmiņu

Raidījuma pirmajā daļā saruna par to, kā sagatavot bērnu mācībām mūzikas skolā un kā izdarīt izvēli par labu īstajam instrumentam. Otrajā daļā meklējam skaidrojumu tam, kas pēc plānotām izmaiņām izglītības sistēmā notiks ar tām vispārizglītojošajām skolām, kur mūzikas apguve šobrīd notiek padziļināti.