Latvijā nav pieejamas zāles bērniem ar uzmanības deficīta sindromu

Šobrīd Latvijā nav pieejamas zāles, kas nepieciešamas bērniem ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu. Vecāki un ārsti apgalvo, ka bez tām šiem bērniem un jauniešiem sekmīgi iekļauties sabiedrībā un izglītības sistēmā nav iespējams. Kāpēc šāda situācija izveidojusies, vai ir kādas iespējas to risināt?