RV1Ģ aprobē kompetenču pieeju

Patlaban 100 izglītības iestādes aprobē kompetencēs balstīta izglītības satura ieviešanu mācību procesā, lai saprastu, kādi uzlabojumi vai pārmaiņas programmā vēl jāveic. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir viena no Latgales plānošanas reģiona skolām, kur jaunā pieeja visaktīvāk izmantota mājturības un tehnoloģiju mācību stundās. Mājturībā praktiska darbošanās salīdzinājumā ar citiem mācību priekšmetiem gan notiek biežāk, taču arī tajā gadu no gada jāmeklē jaunas iespējas. Turpina Ausma Sprukte