Atdarināts 18. gadsimta Ziemeļlatgales tautastērps

18. gadsimta sākumā vācu mākslinieks, etnogrāfs
Johans Kristofs Broce darbojās Latvijā. Papildus
skolotāja darbam viņš ar apbrīnojamu precizitāti
dokumentēja tā laika sabiedrības ikdienu un sadzīvi. Un tieši pēc viņa zīmējumiem Ludzas amatnieku centra meistari atjaunojuši 18. gadsimta Ziemeļlatgales
tautastērpu. Turpmāk tajos uzstāsies Balvu jauniešu deju kolektīvs. Stāsta Latgales reģionālā TV