Atjaunos Druvienas muižas pils torni

Druvienas pamatskola jau ilgus gadus atrodas senās muižas pils ēkā, kas vēl Latvijas neatkarības laikā pārbūvēta, pielāgojot to skolas vajadzībām. Līdz ar to ēka zaudējusi savu kultūrvēsturiskā pieminekļa statusu, tomēr muižas pils tornis palicis neskarts kopš muižas būvniecības 17.gadsimta beigās. Lai arī tornis jau ilgāku laiku bijis kritiskā stāvoklī, tikai tagad izdevies piesaistīt finansējumu tā rekonstrukcijai.