Attīrīšanas iekārtu projekts par 400 000 latu izrādījies nekvalitatīvs

Projekts ir bijis nekvalitatīvs - tā par pirms četriem gadiem ekspluatācijā nodotajām attīrīšanas iekārtām Jelgavas novada Elejas pagastā saka apsaimniekotāji. Attīrīšanas iekārtās nokļūst gan lietus ūdens, gan fekālā kanalizācija. Ja lietus ir spēcīgs, jauda ir par mazu, un neattīrītais ūdens plūst pāri nosēddīķim uz tuvējo upīti.Video: TV Spektrs