Apgūst elektronisko pieteikšanos platību maksājumiem

Šogad platību maksājumi elektroniski jāiesniedz arī tām saimniecībām, kurās aramzemes platība ir mazāka par 10 hektāriem. Šo saimniecību īpašnieki līdz šim pieteikumus ar kartēm iesniedza drukātā formā. Attālākajos pagastos grūtības rada vajās datorprasmes un nevienmērīgais interneta pārklājums. Rūjienas novada Lodes pagasta iedzīvotāji neskaidrības risina, cits citam palīdzot. Turpina Vidzemes TV.