Pelču skolā terapijā palīdz suņi

Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā mācās bērni ar dažāda līmeņa garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem. Lai dažādotu terapiju audzēkņu iemaņu uzlabošanai, pirms trim gadiem skolā sākta kanisterapija, kurā palīdz suņi. Tagad skolotāji atzīst, ka tā ir sevi attaisnojusi, – šīs ir vienas no visvairāk gaidītajām nodarbībām un uzlabojas audzēkņu emocionālā labsajūta. Stāsta Skrundas TV.