"Mīļākais" - izspēlē Anna Putniņa un Jānis Jarāns

Mēs izrādē «Mīļākais» atdalām cilvēka no viņa daiļrades un spēlējamies un fantazējam par dzejniekiem Raini un Aspaziju - jauniestudējuma stilistiku atklāj dramaturgs un režisors Lauris Gundars.
Izrādes vieta noslēpumaina – Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijs vēlā vakara stundā.
Mēģinājumu vēroja žurnāliste Ilze Strenga.