Province

Dāsnais rudens plikums. Atkal ir klāt laiks, kad atkal pildās labības apcirkņi. Mūsdienīgāk gan būtu labāk teikt– pildās kuģu rūmes, lielās auto fūres un dzelzceļa vagoni., jo pāri par 80% graudu tiks vesti prom uz tuvākām un tālākām pasaules zemēm. Diemžēl, pasaule, ne dāsnā raža, noteiks, cik nākošgad maksās maizes kukulītis. Bet pašu zemniekiem paliks prieks par krietni padarīto darbu un dāsno lauku rudens plikumu.