Jāstiprina pašvaldību loma

“Rīt - stiprāki nekā šodien.” Ar šādu moto šodien Smiltenē notika Latvijas Pašvaldību savienības 26. kongress. Tajā vietvaru pārstāvji pārrunāja vairākus aktuālus jautājumus, īpaši uzsverot jauno izglītības finansēšanas modeli un ierobežotās iespējas iesaistīties komercdarbībā. Latvijas Pašvaldību savienība sagatavojusi arī rezolūciju projektu, ko plāno iesniegt valdībai un Saeimai. No Smiltenes ziņo Elīna Lapiņa.