Zemākā cena – kopsolī ar papildu darbiem

RE&RE uzvarēja, kā tas būvniecībā ierasts, zemākās cenas dēļ. Pēdējā laikā zemākās cenas princips Latvijā iet kopsolī ar jaunu tendenci – papildu darbu uzticēšanu uzvarētājam. „de facto” izpētīja pēdējo divu gadu praksi un secināja, ka aptuveni divsimt gadījumos būvniecības laikā izsludināti papilddarbi. Atsevišķos gadījumos iepriekš neieplānotie darbi bijuši pat puse no izsolītās būvdarbu cenas. Tādēļ jautājums – cik godīga ir konkurence starp zemākajām cenām, ja beigu beigās izmaiņas jau mērāmas miljonos? Tematu pētīja Inga Šņore.