Veic kartēšanu Dienvidkurzemes novadā

0.0

Izmaiņas ceļu segumā un veģetācijā konstatētas kartēšanas laikā Dienvidkurzemes novadā.  Speciālisti uzsver, ka topogrāfiskās kartes datu atjaunošana ir nozīmīga, jo tās plaši izmanto valsts aizsardzībā, būvniecībā un mežu apsaimniekošanā. Šogad kartogrāfijas nozarei plānotās kopējās izmaksas no valsts budžeta ir 4,4 miljoni eiro.