Apdraudēta savvaļas bišu populācija

0.0

Latvijā ir viena suga medus bišu, savukārt savvaļas bišu sugu ir aptuveni 300, to vidū – arī kamenes. Klimata pārmaiņas, lauksaimnieciskā darbība un mežistrāde pēdējos gados ietekmē savvaļas bišu populāciju. Šobrīd Saeimas apakškomisijā sāktas diskusijas par mežistrādes mazināšanu Latvijā, kas bitēm varētu palīdzēt. Bet diskusijas nav vieglas.