Laika vērojumi iemūžināti deķos

0.0

Cik auksts vai silts 23. maijs bija pirms 33 gadiem? To var noskaidrot Kazdangas muzejā apjomīgā laikapstākļu segu kolekcijā. Ilggadējais Kazdangas tehnikuma skolotājs un nozīmīga personība šī pagasta kultūras dzīvē Jānis Kolns 24 gadus pierakstījis savus laika vērojumus. Tehnikuma vairs nav, bet Kazdangas muzejā joprojām glabājas viņa atstātais mantojums. Lai vērtīgos pierakstus iedzīvinātu un padarītu plašāk pieejamus, ar biedrības "Kodols" iniciatīvu vērojumi gada laikā pārtapuši košos 24 laikapstākļu deķos.