Kultūrdevas ABC: dialekti

0.0

Gāja viņi viens pie otra ciemos no sētas uz sētu, mainījās ne tikai ar maizes kukuļiem un siera rituļiem, bet arī ar vārdiem!  Kaimiņu pagastu ļaudis ietekmējās cits no cita, bet arī saglabāja sava novada valodas īpašo skanējumu un vārdu izrunu. Tā veidojās dialekti un arī izloksnes! Varena bagātība, ko ir vērts dzirdēt un saglabāt!