Pakāpeniski atteiksies no krievu valodas apguves skolās

Jau pēc diviem gadiem – sākot ar 2026. gada 1. septembri, skolām kā otrā svešvaloda būs jānodrošina kāda no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu oficiālajām valodām, vai arī svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā.