Jūrmalas muzejā Lijas Rages "Grafiti" un Pētera Jansena izstāde "Gaismas klusumā"

Tekstilmāksliniece Lija Rage ir lepna, ka visu radošo mūžu kā lielo vērtību ir saglabājusi gobelēnu aušanu. Veidot digitālās izdrukas salikumā ar savu redzējumu, ir izraušanās ārpus klasikas. Izstādē "Grafiti" aplūkojama mākslinieces daudzveidība. 

Otrs mākslinieks Jūrmalas muzejā ir nīderlandietis Pēters Jansens, personālizstādē "Gaismas klusumā" daba ir viņa tēls.