Pašvaldības: Kohēzijas fondu sadalē jāņem vērā ģeopolitika

Lemjot par Kohēzijas fondu sadali nākamajam periodam, pašvaldībām būtu jādod lielāka rīcības brīvība ar līdzekļiem. Turklāt papildu finansējums būtu jāatvēl reģioniem Eiropas austrumu robežas tuvumā, kuru attīstību patlaban bremzē Krievijas agresija Ukrainā. Šādu viedokli Kohēzijas forumā Briselē pauda Latvijas pašvaldību pārstāvji.