Robežas pārkāpj arī sporta skolās

Latvijas televīzija akcijā "Neklusē" saņēmusi vairākus ziņojumus no bijušajām sporta skolu audzēknēm. Kopš vēstulēs atklātajiem notikumiem ir pagājuši daži gadi, bet šodien šīs jaunās sievietes vieno vēlme pasargāt citus audzēkņus no treneru pārspīlētas seksualizētas uzvedības, arī seksuālas uzmākšanās. Turpina mana kolēģe  Zanda Ozola-Balode.