Latvijas Jātnieku federācijas prezidents Blaus saglabā amatu

Latvijas jātnieku federācijas ārkārtas kopsapulcē federācijas biedri lēma, ka līdzšinējais prezidents Agris Blaus paliek amatā līdz nākamajam prezidenta vēlēšanu kongresam. Par Blaua atstādināšanu nobalsoja 35 biedri, bet pret viņa atstādināšanu 67 biedri. Jātnieku federācija ir biedriem bagātākā sporta biedrība Latvijā ar 114 biedriem.

Intervija - Agris Blaus, LJF prezidents

Opozīcijas biedru ierosinājumu darba kārtībā iekļaut debates pirms Blaua atstādināšanas balsojuma biedri neakceptēja. Kopsapulcē divi delegāti Everita Daubure un Anita Mangale balsoja uzreiz ar 13 mandātiem, kas ir vairāk nekā 10% no biedriem, kas piedalījās balsojumā par prezidenta atstādināšanu. Viņām izsniegtas pilnvaras pārstāvēt visus šos 13 biedrus, visus pārstāvētos biedrus dāmas gan raiti nosaukt nevarēja.

Intervija - Everita Daubure, "Jauno jātnieku skolas" vadītāja, balsoja ar septiņiem mandātiem

Intervija - Anita Mangale, LJF ģenerālsekretāres palīdze, balsoja ar sešiem mandātiem

Intervija - Agris Blaus, LJF prezidents

Pirms kongresa Nevienu no plašsaziņas līdzekļiem nemaz nelaida sapulces zālē, jo sekretariātam pirms kopsapulces dots uzdevums sapulcē medijus neielaist, pēc sekretāres teiktā – šāds rīkojums esot bijis tieši pirms sapulces sākuma no prezidenta Blaua. Pēc pārrunām medijiem gan ļāva apmeklēt kopsapulci.