Kāpēc slimnīcas Uzņemšanas nodaļā jācieš ne vien sāpes, bet arī pazemojums?

Vai mediķis drīkst izrādīt sliktu noskaņojumu, un vai par pacientu apsaukāšanu pienākas sods?