Beigusies nauda Tabakas fabrikas kvartāla attīstībai

Tabakas fabrikas radošā kvartāla turpmāko attīstību apdraud finansiālas problēmas. Lai gan jau rudenī uz Miera ielu varēs pārcelties daļa no Latvijas Kultūras akadēmijas, šobrīd nav skaidrs, vai un kad būs līdzekļi projekta otrās kārtas īstenošanai un kuras no sākotnējām iecerēm būs jāaizmirst pavisam.