Skolēni gatavojas dziesmu un deju svētkiem

Kaut arī XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki būs nākamgad, daļa programmas jau apgūta, un nu paveiktais jāparāda žūrijai. "Tie ir repertuāra pārbaudes svētki," – tā par skatēm saka noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs Edgars Vītols. Kori tādējādi var pārliecināties par savām spējām un uzklausīt žūrijas ieteikumus, lai nākamgad izdotos pēc iespējas labāk. Kuldīgā savas prasmes rādīja pamatskolas grupas kori no Kurzemes.