Intervija ar Liepāja SEZ pārvaldnieku Uldi Hmieļevski

Mazināt atkarību no fosilā kurināmā, nodrošinot lielāku atjaunīgās enerģijas izmantošanu. Šāda stratēģiskā perspektīva jau labu laiku kalpo par vadmotīvu, lai palielinātu Latvijas enerģētisko patstāvību – vairāk balstoties uz saules un vēja parkos saražoto enerģiju. 

Savukārt, ūdeņradis kā jauns enerģijas avots un vienlaikus kā eksporta prece un vietējās ražošanas galaprodukts plašāk izskanējis šonedēļ, piesakot plānus to pirmo reizi Latvijā ražot rūpnieciskos apmēros. Tas notiktu Liepājas ostā. 

To paredz starp Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un uzņēmumu "CIS Liepāja" noslēgtais līgums.