Kas jādara Putnu dienās? Nu protams - jadarina putnu būri!

Ik gadu pavasarī un rudenī notiek Putnu dienas – tas ir laiks, kad divreiz gadā miljoniem putnu caurceļo Latviju un mēdz pulcēties baros, tādēļ ir viegli apskatāmi. Ar Putnu dienām pavasarī savā dzimtenē arī sagaidām gājputnus. Pasākumi dažādās Latvijas vietās sākās jau aizvadītajā nedēļas nogalē. Kas par putniem un gājputniem sakāms dabas pētniekam Ilmāram Tīrmanim?