Kādi šķēršļi var rasties, ja iedzīvotāji nolemj mainīt nama apsaimniekotāju?

0.0

Ar kādām problēmām var nākties saskārties, ja daudzdzīvokļa nama iedzīvotāji ir lēmuši mainīt apsaimniekotāju? Vai tas ir normāli, ka iepriekšējais apsaimniekotājs nav norēķinājies par siltuma un ūdens pakalpojumiem, par ko iedzīvotāji bija samaksājuši?